Värnamo

Värnamobor ger kommunen godkänt

Snäppet över godkänt. Det betyget ger Värnamoborna sin kommun i en undersökning från SCB, statistiska centralbyrån.

Ett urval av kommuninvånarna har fått tycka till om till exempel skola, omsorg, boende o renhållningen i Värnamo.

Centerpartistiska kommunstyrelseordföranden Maria Leifland tror att resultatet är viktigt när politikerna planerar för hur Värnamo kan bli bättre.

Ett statistiskt urval av Värnamo kommuns invånare har fått berätta hur de tycker det är att leva och bo, hur skola och omsorg, renhållning, ja hur alla kommunala verksamheter fungerar, men också om invånarna tycker de kan påverka vad som händer i Värnamo kommun.

Kommunchef Mats Hoppe anser att resultatet i SCB:s undersökning ligger i linje med vad man kan förvänta sig för en medelstor stad som Värnamo.