Vildsvinsstammen ökar

Vildsvinsstammen ökar med en lavinartad hastighet. LRF Väst befarar att den nuvarande stammen på ungefär 50 000 djur kan vara uppe i 300 000 inom loppet av tio år.
Vildsvinens framfart glädjer inte bönderna. För deras del skulle fler vildsvin vålla stora problem eftersom det inte finns några försäkringar som täcker skador som vildsvinen orsakar. Och därför vill LRF begränsa vildsvinsstammen. Under de senaste åren har vildsvinen förökat sig med lavinartad hastighet och det här oroar LRF eftersom svinen kan orsaka stor skador på markerna.