Mötesplatser ska bryta arbetslösas isolering

Onsdag 17 december 2008
I Gnosjö där arbetslöshet tidigare inte existerat har den snabbt vikande konjunkturen fått dramatiska effekter. För att hjälpa alla som blir av med jobben ska kommunen införa speciella mötesplatser där arbetslösa kan träffas.

Enligt Stefan Nilsson som är personalchef i Gnosjö kommun måste något göras snabbt.

– Jag tror att människorna blir väldigt isolerade med sig själva, som jag kan se som mycket negativt. Jag utesluter inte heller att människor kan hamna i svåra depressioner på grund av den här situationen, säger Stefan Nilsson.

En lösning kan vara mötesplatser för arbetslösa och meningen är att de kan komma dit och prata med varandra, få stöd, tips och råd av varandra. Stefan Nilsson menar att mötesplatserna kan hjälpa människor att inte tappa gnistan, och att det är oerhört viktigt att de blir verklighet.

– Absolut. Om vi tittar lite framåt i tiden, januari februari, så är väl sannolikheten kanske att vi fördubblar arbetslösheten på ett par månader. Så jag ser det som ytterst angeläget att vi får till stånd de här mötesplatserna, säger Stefan Nilsson.