Analytiker arbetar för återskapat förtroende

Finansanalytiker från hela världen är samlade i Stockholm den här veckan. Mycket handlar om att återupprätta förtroendet för analytikerkåren säger Fritz Rau, ordförande för den europeiska organisationen för finansanalytiker.
Den här veckan samlas representanter för världens finansanalytikerorganisationer i Stockholm för sitt årliga möte. Högre kompetens och bättre yrkesetik står på dagordningen. Nu arbetar man för att skapa gemensamma etiska riktlinjer och förbättra kompetensen, allt för att förtroendet för yrkeskåren ska komma tillbaka. Fritz Rau betonar att finansbranschen måste jobba med att få bort de intressekonflikter som finns, till exempel mellan rådgivning och försäljning. Och om det inte går att undvika intressekonflikter måste man tala om att de finns, säger han, och exemplifierar med en nyintroduktion där både analytiker och investmentbanker själva kan ha intressen i att rekommendera aktien.