eskilstuna

"Flyktingbarnen måste spridas"

Barn som kommer till Eskilstuna från andra länder måste spridas till flera skolor, det skriver lärare på Skiftingeskolan i ett upprop. Lärarna är oroade över att allt fler flyktingar flyttar till Skiftinge och menar att skolan inte kan ta hand om alla barnen som ska börja i skolan.

– Det handlar om att vi inte ska ta emot fler nyanlända flyktingar för vi har tagit emot väldigt många, vi mäktar inte med att ta emot fler för att ge dem en bra utbildning, säger Lena Hallander som är rektor på Skiftingeskolan och hon delar lärarnas uppfattning.

Men varför kräver ni inte fler resurser?

– Det handlar om att det är bra för eleverna att gå i klasser med fler svenskar också för språket skull och därför så tycker vi att alla skolor ska ta emot nyanlända elever, menar Hallander.

”Att Skiftinges rektorsområde skall hantera det omfattande ansvaret att integrera ett elevunderlag som till största delen består av barn och ungdomar med irakiskt ursprung, kan ej anses som rimligt och måste därför tänkas över”.

Så skriver ett trettiotal lärare på Skiftingeskolan i Eskilstuna i ett upprop. Och rektorn Lena Hallander delar alltså deras uppfattning.

Skiftingeskolan är inte den enda skolan i Eskilstuna som har många flerspråkiga elever och nyanlända flyktingar. På Fröslundaskolan har omkring 70 procent av alla elever ett annat modersmål än svenska, och bland eleverna finns det många barn som nyligen kommit till Sverige.

Fröslundaskolans rektor Kerstin Soläng ser inte det som något problem. Hon säger att hon är anställd för att ta emot de barn som kommer till hennes skola och att man då måste skaffa sig den kompetens som behövs för det.

Men samtidigt håller Kerstin Soläng med rektorn på Skiftinge om att det vore bra om fler skolor öppnade internationella klasser.

Första året man anländer till Sverige får man gå i en internationell klass tillsammans med andra barn som inte lärt sig svenska än, och såna klasser har tidigare bara funnits på ett fåtal skolor, bland annat Skiftinge och Fröslundaskolan, eftersom det är där de flesta nyanlända flyktingar får lägenhet.

Men det ska bli ändring på det. På sista tiden har flera andra skolor startat internationella klasser, och fler är på gång, enligt Rolf Brunell som är chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

– Vi har andra skolor som anmält att de kan ta emot elever med utländsk bakgrund så att det inte blir koncentrerat till ett fåtal skolor, berättar Brunell.

Petra Levinson
petra.levinson@sr.se