Svårare att få vårdjobb efter brott

Sjukvårdspersonal som begår allvarliga brott ska få svårare att få anställning. Det föreslår Patientsäkerhets- utredningen. Ett utdrag ur brottsregistret ska krävas både för att få ut sin legitimation efter utbildningen och för att få arbeta i sjukvården.

– Rent spontant tycker jag att det verkar som en vettig åsikt. Det måste finnas en viss etik och moral hos läkare, säger Ludvig Aspelin, läkarstudent i Lund.

Att läkare och annan sjukvårdspersonal begår brott som kommer till arbetsgivarens och Ansvarsnämndens kännedom är relativt ovanligt i Sverige.

Av de drygt 100 legitimationer som dragits in under de senaste fyra åren är det en minoritet som är kopplade till brottslighet. Rattfylla är ett återkommande skäl, och då har den dömde också missbrukat alkohol eller narkotika på jobbet.

Men det finns sjukvårdspersonal som dömts för allvarliga brott och ändå arbetar kvar i vården.

På Karolinska universitetssjukhuset arbetar i dag en läkare som vid upprepade tillfällen har misshandlat sin sambo och som i somras dömdes i Stockholms tingsrätt till 100 dagars samhällstjänst och skadestånd på 18 000 kr till kvinnan.

– Jag känner till detta. Det har diskuterats på kliniken och ansvarig chef har tittat på helheten och gjort en bedömning, säger Lena Freijd, personaldirektör vid Karolinska universitetssjukhuset.

Arbetar han kvar?

– Det gör han.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se

Natacha López
natacha.lopez@sr.se