Örebro

Strandade hyresförhandlingar

Hyresförhandlingarna i Örebro mellan Hyresgästföreningen och Örebrobostäder har strandat. Frågan kommer nu i stället att avgöras i centrala förhandlingar.

Bakgrunden är att Hyresgästföreningen inte accepterar det nya avkastningskravet. Kommunens krav är att ÖBOs budgeterade vinst 2009, på 25 miljoner kronor, ska lämnas till moderbolaget, det vill säga kommunen. Den centrala förhandlingen innebär att en medlare kommer att presentera ett medlingsbud, troligen någon gång i januari. Nya hyror i Örebrobostäders lägenheter kan tidigast börja gälla från 1:a mars.