Lycksele

Hedlunda industri slipper litauisk konkurrens

Konkurrens från Litauen är inte längre något hot mot Hedlunda industri i Lycksele. Enligt ATL Lantbrukets Affärstidning stoppar IKEA alla planerade investeringar i Litauen.

IKEA har haft stora planer i Litauen på fabriker för trämöbler men eftersom de Litauiska skogsbruket inte klarar av att leverera timmer skrinläggs planerna.

Hedlunda industri som är Lyckseles största privata arbetsgivare tillverkar också IKEA-möbler och slipper på grund av det här en framtida konkurrent.