Avgifter ska minska utsläpp i Östersjön

Ett nytt avgiftssystem ska minska utsläppen i Östersjön och Västerhavet. Det är innehållet i ett förslag som Naturvårdsverket har tagit fram på uppdrag av regeringen.

Förslaget innebär att det sätts ett tak för utsläppen från framför allt jordbruk, reningsverk och industrier.

Den som vill släppa ut mer än vad taket tillåter får betala en avgift som finansierar motsvarande utsläppsminskning någon annanstans.

Tanken är att på sikt införa handel med sådana utsläppsrätter, på liknande sätt som nu förekommer för EU-ländernas koldioxidutsläpp.