"Alliansen satsar mindre på infrastruktur"

I dag, torsdag, röstar riksdagen om regeringens proposition om en storsatsning på infrastruktur som ska gälla ända fram till år 2021. Men alliansregeringen satsar mindre pengar på ny infrastruktur, än den förra regeringen. Det konstaterar Astrid Värnild, direktör med ansvar för vägar och järnvägar, på länsstyrelsen i Västmanland.

– Det är ungefär 20 procent mindre pengar i den här infrastrukturpropositionen, jämfört med perioden 2004-2015, säger Astrid Värnild, kommunikationsdirektör i Västmanland.

Regeringen har slagit på trummorna. Satsningen på infrastruktur skulle bli långt större än den förra regeringens. Men så blir det inte, enligt Astrid Värnild som jobbar med frågorna vid länsstyrelsen i Västmanland och därför har stor kunskap i ämnet.    

På en punkt håller visserligen Astrid Värnild med alliansregeringen. Den satsar mer än socialdemokraterna på underhåll av vägar och järnvägar som redan finns. Men när det gäller att bygga nya vägar har Astrid Värnild hittat stora skillnader, till den nuvarande regeringens nackdel.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson satsar alltså 20 procent mindre än den socialdemokratiska företrädaren på nya vägar. Men infrastrukturminister Åsa Torstensson har invändningar mot den beräkningen.

– Det hjälps inte när man inte tillförde de ekonomiska resurserna, vilket gjorde att det fanns en plan för ett antal projekt, men det fanns inte pengar att genomföra planerna, säger Åsa Torstensson.

Så regeringen satsar, enligt dig, mer pengar på infrastruktur än den förra regeringen gjorde?

– Eftersom vi nu tillför 46 nya miljarder, och det är riktiga pengar. Den tidigare regeringen fattade beslut om en löftesrik plan, men lade inte in pengar.

Där dök en ny siffra upp. Infrastrukturministern pratar om 46 nya miljarder. Men enligt Astrid Värnild är det pengar som räknas två gånger, för det mesta ingår redan i andra planer och är därmed inga nya pengar.

Astrid Värnild har ytterligare en invändning mot regeringens sätt att räkna. En satsning på infrastruktur gäller under så många år att inte heller den sittande regeringen i praktiken kan veta hur investeringarna ska betalas.

– Det ekonomiska systemet är ju sådant att vi tar beslut varje år om hur pengar ska användas, och vi vet väldigt lite om finansieringen i de tidsperspektiv som det handlar om, alltså kring 2020 - 2021, hur saker och ting ska finansieras. Så det är inte alldeles lätt att uttala sig om framtiden.

Beskrivningen om att regeringen satsar mer på infrastrukturen än den förra regeringen är alltså felaktig?

– Ja, när det gäller politisk viljeinriktning, och den ambition man har i de planer som antagits, så är det så, säger Astrid Värnild, kommunikationsdirektör i Västmanland.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se