Omstridd ny väg i Apelviken skjuts upp

Politikerna i Varbergs kommunledning skjuter upp frågan om en ny väg över Apelvikens ängar till efter sommaren. Vägplanerna har väckt kraftiga protester från allmänheten.
I går bordlades det förslag som innebär att en ny väg dras över strandängarna - och att fler bostäder och mer camping släpps fram i området. Många grannar protesterar och hävdar att det öppna landskapet och resterna av Apelvikens gamla bondby förstörs. Meningen med förslaget är bland annat att ordna en bättre tillfartsväg till Apelvikens camping.