Sommarblomster mot fästingar

Vanliga sommarblomster som skvattram och rölleka kan innehålla ämnen som håller fästingar borta.
Forskare från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Uppsala universitet har hittat flera intressanta substanser i växter, till exempel rölleka och skvattram, som kan komma att ingå i ett framtida fästingmedel. Det tänkta fästingskyddet ska vara biologiskt nedbrytbart och helt ogiftigt. Forskningen har pågått i cirka ett år, och nu finns några kandidater bland substanserna som fästingnymfer skyr som pesten. Nu återstår att testa om det gäller genom fästingens alla utvecklingsstadier. Forskarna hyser till och med gott hopp om att i blomstren hitta ett kombinationsmedel, som skrämmer bort både fästingar och myggor samtidigt.