Vänersborg

S Anders Larsson ny näringslivschef

Den socialdemokratiske vänersborgspolitikern S Anders Larsson blir ny näringslivschef i kommunen från och med den 1 januari.

S Anders Larsson efterträder Christer Zetterberg som går i pension.

Som politiker är S Anders Larsson  ordförande i barn- och utbildningsnämnden och han är dessutom en av de drivande bakom projektet Arena Vänersborg.