Länsstyrelsen tar över djurskyddet

Vid årsskiftet tar länsstyrelserna i landet över hela ansvaret för att djuren mår bra. Enligt länsveterinär Torsten Jacobsson görs förändringen för att det har varit stora skillnader mellan djurskyddet i olika kommuner. Nu är tanken att det ska bli samma nivå på kontrollerna i hela landet.

Fram till årsskiftet ansvarar kommunen för att åka runt till lantbrukare på Gotland och se till att djuren har det bra. De besöker även gårdar när det finns misstanke om att djur far illa.

Hittills har länsstyrelsen haft ansvar för att se till att kommunen skötte det jobbet.

Två personer på kommunens miljö- och hälsoskyddskontor har arbetat halvtid med djurskyddsfrågor.

Men enligt djurskyddsinspektör Urban Åslund har djurskyddet tagit mer än halva tiden.

Nu när länsstyrelsen tar över hela ansvaret ska två personer arbeta heltid med djurskydd.

Den stora skillnaden för djurägarna är att rutinkontroller nu ska bli helt gratis.

Även inspektioner efter anmälan eller misstanke om att djur far illa kommer att bli gratis om det visar sig att misstankarna var fel.

Det enda som ska kosta pengar för djurägarna är de inspektioner som görs för följa upp fall där djur farit illa eller inspektioner som sker efter anmälan och där det stämmer att djuren faktiskt far illa.

Djurskyddet gäller inte bara hästar, kor, grisar, lamm och höns inom lantbruket utan också sällskapsdjur.