sörmland

Fler miljöfarliga platser pekas ut

Två nya markområden i Sörmland bedöms vara allvarligt förorenade med farliga miljögifter. Det visar länsstyrelsens inventering 2008 av områden som haft miljöfarlig industri.

Det är den nedlagda skjutbanan i Malmköping, samt Forss gamla Ullspinneri i centrala Nyköping.

På ytterligare fyra områden i Sörmland bedöms risken för föroreningar av miljögifter också vara stor.

Inventeringen ligger till grund för beslut om eventuella saneringar. Arbetet genomförs med stöd av Naturvårdsverket.

Föroreningar som de olika verksamheterna kan ha lämnat kvar i marken är bland annatr tungmetaller, cyanider, klorerade lösningsmedel, PCB och oljor.