Brittiskt förbud mot mobilsamtal för bilförare

Till skillnad från Sverige sällar sig Storbritannien senare i år till det 30-tal länder i världen där det är olagligt hålla i en mobiltelefon samtidigt som man kör bil. De brittiska bilförare som ertappas med mobilsamtal utan handsfree kommer att dömas till böter och riskerar att förlora körkortet.
Bilförare som håller en mobil mot örat samtidigt som de navigerar sig fram i den täta trafiken här är fortfarande en vanlig syn men från första december i år blir det förbjudet. Indraget körkort 30 pund, eller 400 kronor, blir böterna för förstagångsbrott. Regeringen överväger också ett system med prickar i körkortet och indraget körkort för den som upprepade gånger bryter mot den nya lagen. Den brittiska regeringen hänvisar till undersökningar som sägs visa att för den bilförare som håller i en mobil är risken för olyckor fyra gånger så stor. Undersökningarna har också visat att reaktionstiden hos mobilpratande bilförare ökar väsentligt och att det är farligare att hålla i en mobil medan man kör än det är att köra onykter. Bidragit till olycka Hittills har det inte funnits någon specifik lag om mobilanvändning i bilar i Storbritannien. Däremot har det förekommit att förare vars mobilsamtal har setts som en bidragande orsak till en olycka har dömts för vårdslöshet i trafik. Nu skapas en ny speciell lag och flera undersökningar visar att regeringen har brett stöd för den åtgärden. Mobilsamtal i olika varianter av handsfreesystem kommer däremot inte att förbjudas.
Agneta Ramberg, London