Valhalvtid

Tar emot fler flyktingar sen valet

Vid valet 2006 var den stora valfrågan i Borlänge integrationen. Socialdemokraterna fick då kritik för att det inte hänt något gällande den frågan. Men sen dess har man bland annat fokuserat på SFI-undervisning med inriktning på arbetsmarknad, och i år tog Borlänge emot mer än tre gånger så många flyktingar jämfört med 2005.

– Det är klart att det här har varit, och är en oerhörd påfrestning för olika kommunala verksamheter. Till exempel har vi haft köer till SFI men det har vi klarat av att bygga bort, säger Carl-Gunnar Höij som är enhetschef på integrationsenheten i Borlänge.

Politikerna har främst valt att fokusera på arbetssituationen för invandrare sen valet 2006. Fler invandrare som gör sin SFI gör det med inriktning på arbetsmarknaden. Man läser halva tiden i skolbänken och halva tiden är man ute som praktikant. 2006 pratade politikerna mycket om boendefrågan och för att integreras i det svenska samhället så ska svenskar och nyanlända bo blandat med varandra. Carl-Gunnar Höij tror mer på att få in nyanlända så fort som möjligt på arbetsmarknaden.

– Att genom att arbeta för att fler kommer in på arbetsmarknaden kommer medföra att man får större ekonomiska möjligheter. Då bosätter man sig i andra områden också.

Emma-Karin Björk
emma-karin.bjork@sr.se