Hällefors

Uppsägningar vid bryggeriet

Under hösten har 15 personer sagts upp från Hellefors bryggeri. Anledningen är minskad efterfrågan på bryggeriets produkter. Bryggeriet har idag runt 80 anställda i Hällefors.