SKÅNE

SKTF lockar invandare till fackligt jobb

Fackförbunden har länge haft svårt att locka utrikes födda att jobba fackligt. Men nu kommer Svenska kommunaltjänstemannaförbundet SKTF med en rapport som visar att de har lyckats och bäst har det gått i Skåne.

– Jag fick hjälp av facket när jag hade problem för 5-6 år sedan och nu är det min tur att hjälpa andra, säger Maria Gàl från Malmö.

Bristen anställda med annan bakgrund än svensk skapar problem för facken eftersom medlemmarnas etniska bakgrunder då inte finns representerade.

De senaste fem åren har SKTF därför arbetat med en rad åtgärder, bland annat har man gått ut och frågat de av sina medlemmar med annan etnisk bakgrund om de kan tänka sig att arbeta fackligt. Man har också haft speciella integrationsgrupper och avkodat ansökningarna för fackliga jobb.

– Många är kanske jätteintresserade men det är aldrig någon som frågar. Då vill man inte tränga sig på, säger Maria Gál.

I Skåne är runt 10 procent av SKTF:s medlemmar födda i utlandet. De senaste fem åren har de som arbetar fackligt med annan etnisk bakgrund ökat från fyra procent till närmare åtta.

SKTF hoppas nu att fler förbund ska följa efter.