900 skogsägare väntar på EU-stöd

Idag avgörs troligen frågan om 900 skogsägare på Gotland kommer att få EU pengar för ett genomfört projekt.
EUs mål 2 öarna har möte i Visby och igår kunde vi berätta att huvudsekreteraren ansåg att skogsägarna borde ha sökt pengar hos länsstyrelsen istället. Men Kjell Norman på länsstyrelsen säger att det inte är möjligt nu. Efter nyåret drog EU igång sin nya femårsplan. Det innebär att mål 5 b för landsbygdsutveckling gick i graven och mål 2 öarna uppstod. Men i det målet finns inte längre några jordbruksfondspengar. De har istället hamnat hos länsstyrelserna, bl a som projektstöd för landsbygdsutveckling. Men några pengar för verksamhet som redan bedrivs går inte att söka där. Så frågan är om forskningsstationen i Stenstugu i Endre och skogsprojektet med de 900 skogsägarna som lärt mer om röjning plötsligen ramlar mellan myndighetsstolarna. För LRF:s del, som drog igång skogsröjarkampanjen, handlar det om att man kan missa EU-stöd på omkring 250 000 kronor. Men även om projektstöd för utveckling av landsbygden inte kan ge pengar till det, ser Kjell Norman möjligheter i framtiden. Det handlar om att stimulera annan verksamhet än det traditionella lantbruket.