Banverket drar in järnvägssatsningar

SKÅNE. Banverket tvingas senarelägga en del järnvägssatsningar på grund av sparkraven som regeringen lagt. Bland annat stoppas dubbelspåren mellan Ängelholm och Helsingborg.
I sitt slutliga förslag till regeringen om satsningar de närmaste åren så har Banverket prioriterat bort bland annat en etapp av utbyggnaden till dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg och den nya järnvägen mellan Staffanstorp och Dalby. De båda projekten skjuts på framtiden. Banverket föreslår också att bygget av Citytunneln i Malmö tillfälligt ska finansieras genom lån i Riksgälden.