Ungdomstjänst för grillstölder

Två 15 år gamla pojkar i en av länets inlandskommuner döms för två fall av stöld och ett olaga intrång i somras. Det var en grillservering på hemorten som utsattes för båda stölderna. Om de hade varit vuxna hade straffet blivit en till två månaders fängelse, men nu blir det istället 30 timmars ungdomstjänst för båda.