Norrköping

Inga fler möten på riksväg 55

Katrineholmsvägen mellan Norrköping och Simonstorp har byggts om till en mötesfri landsväg till såkallad 2+1-väg med vajerräcken.

Syftet från Vägverket har varit att göra den trafikerade vägen säkrare och mer framkomlig, särskilt med tanke på all tung trafik som trafikerar vägen mellan Norrköping-Katrineholm.