Högre lön till regeringen

Statsråden får högre lön från halvårsskiftet. Arvodet till statsminister Göran Persson höjs med 4 000 kronor per månad till 106 000 kronor.
Övriga statsråd får en löneförhöjning med 3 000 kronor och kommer tjäna 85 000. De nya arvodena har fastställts av statsrådsarvodesnämnden.