Tidaholmsfängelset får störa fångars mobiltelefoni

Kriminalvården får möjlighet att på teknisk väg störa otillåten kommunikation med mobiltelefoner till och från anstalter och häkten. Bland annat gäller detta Tidaholmsfängelset. Det har regeringen gett klartecken till.
Att intagna har tillgång till mobiltelefoner är ett växande problem. Detta eftersom telefonerna används i brottslig verksamhet och i samband med rymningar och fritagningar. En förutsättning för att kriminalvården ska få använda störningsutrustningen är att den inte stör annan kommunikation med mobiltefoner. De nya reglerna träder ikraft om en månad.