Göran Persson får löneökning på 4.000 Kr i månaden

Statsminister Göran Persson får vid halvårsskiftet ett lönepåslag på 4.000 kronor i månaden, vilket är en höjning med 3,9 procent. Det innebär att Göran Perssons nya månadslön blir 106.000 kronor.
Den förste juli höjs också statsrådens löner. De får en löneökning på 3.000 kronor, eller 3,66 procent, och får efter höjningen en månadslön på 85.000 kronor. Enligt Konjunkturinstitutet får inte lönerna genomsnittsligt öka med mer än 3,5 procent, men statsrådarvodesnämnden, som fastställt de nya arvodena, försvarar ökningarna med att det är de lägsta på tio år.