Oro för konsekvenserna när NMT läggs ner

Stora delar av inlandet kan bli utan mobiltelefonnät när Telias NMT-nät läggs ner om några år.
Av den anledningen ska företrädare för skogsindustrin, facken och sametinget ska träffa infrastrukturministern Ulrika Messing och andra riksdagspolitiker i dag. - Syftet med mötet är bland annat att diskutera viket ansvar staten har för telefonkommunikationen i glesbygden, säger Bertil Lidén vid skogsbrukets forskningsinstitut. Han säger vidare att det skulle få stora konsekvenser för bland annat samerna, turistnäringen, skogsbruket om möjligheten till mobiltelefoni försvinner i glesbygden. - Dessutom handlar det om att ha möjligheten att kunna kontakta SOS även i glesbygden, säger Bertil Lidén avslutnigsvis.