Berlinambassadör säger nej till euron

Trots diskussionen om så kallad munkavle på EMU-motståndarna inom socialdemokratin skriver på onsdagen den förre socialdemokratiske ministern Carl Tham, i dag ambassadör i Berlin, en artikel på Dagens Nyheters debattsida. Han varnar där för följderna av ett svenskt EMU-medlemskap. Carl Tham menar att EMU är ett hot mot demokratin.
– Möjligheten att påverka ekonomisk politik genom demokratiska val kommer att begränsas, säger Carl Tham. Den är redan begränsad men den kommer att bli ännu mer begränsad genom ett medlemskap i valutaunionen. Det har hela tiden varit min huvudinvändning mot ett svenskt medlemskap. Du är ambassadör i Berlin och skriver en artikel i en fråga som går stick i stäv med den svenska regeringens hållning i frågan. Hur ser du på det? – Vi har ju en diskussion inför folkomröstningen och den ska ju alla delta i. Det gäller också alla statstjänstemän som har åsikter i frågan. Om man ska vara riktigt petig så måste man påpeka att svenska regeringen i och för sig inte har någon riktig ståndpunkt i denna fråga utan det är ju den ståndpunkten som folkomröstningen ska avgöra. – Däremot har ju socialdemokratin och de ledande socialdemokraterna en mycket bestämd ståndpunkt, men något formellt regeringsbeslut finns ju självklart inte ännu eftersom det är det som folkomröstningen ska avgöra och det är den diskussionen som nu pågår, säger han. I januari i år undertecknade Carl Tham ett upprop om köpbojkott mot varor från de områden som Israel ockuperar. Detta var inget den svenska regeringen stödde vilket fick många att höja på ögonbrynen att en ambassadör, satt att företräda den svenska regeringen, offentligt förespråkade en annan politik än sin arbetsgivare. Carl Tham tycker att hans hållning i EMU-frågan är en helt annan sak. – Nu är det en folkomröstning och då menar jag att det är viktigt, och det borde väl alla tycka, att man har en bred diskussion i frågan där olika åsikter kommer till tals. Det kan inte vara så att statstjänstemän inte ska kunna yttra sig. Det är självklart att de kan det och jag ser inte alls att det är något som helst problem. Det viktiga i sakfrågan för min del handlar om demokratin, säger Carl Tham.
Pontus Mattsson