50-öreskolan blir ett minne blott

Snart kommer ingenting att kosta mindre än en krona. För går riksbankens förslag till regeringen igenom kommer 50-öringen att avskaffas den sista september 2010.

Enligt en undersökning som Riksbanken gjort bland allmänheten anser två av tre att myntet inte längre behövs.

Även handeln vill att myntet avskaffas”, skriver banken i ett pressmeddelande. Efter det att 50-öringen avskaffats kommer det under en tid att gå att lösa in mynten i bank.