Förslag om jourtider fick tummen ner

Länets läkare kan pusta ut efter att förslaget, som skulle innebära att jourtiden inte räknades till vanlig arbetstid, fått tummen ner av politikerna.

På onsdagen röstade parlamentet för fortsatt maximalt 48 timmars arbetsvecka och mot att jourtid inte ska räknas som vanlig arbetstid.

Nästa steg blir nu förhandlingar mellan parlamentet och medlemsländerna för att försöka hitta en kompromiss.

En förlikningskommitté kommer nu att sammankallas för att ta fram ett förslag. Om sedan ministerrådet och EU- parlamentet antar förslaget går det igenom, säger någon av dem nej faller det.

– Hur patientsäkert är det att ha läkare eller annan personal som arbetar väldigt långa arbetspass? Långa arbetspass nattetid är inte bra för hälsan, säger Linus Axelsson som är ordförande i Blekinge läkarförening.

Anna Törnkvist
anna.tornkvist@sr.se