Få behöriga gymnasister i Valdemarsvik

Var femte gymnasieelev i Valdemarsvik och Kinda har för dåliga betyg för att söka sig vidare till universitet och högskolor. Det visar Skolverkets statistik över dom elever som tog studenten läsåret 2007/2008.

Bäst i länet är Vadstena, tätt följt av Söderköping, Linköping och Norrköping.

Här hade minst 90 procent av eleverna grundläggande behörighet för att gå vidare till högre studier.

Boxholm, Ödeshög har inte lämnat in uppgifter om gymnasisternas avgångsbetyg till Skolverket. Genomsnittet i hela landet är 89 procent.