landstinget

200 miljoner försvann

De hade räknat med att gå med över 200 miljoner kronor i vinst i år. Men plus kan istället bli till minus för landstinget.

Lågkonjunkturen slår hårt även mot landstinget. Årets förväntade överskott på drygt 200 miljoner i stort sett har raderats under hösten. Bara en miljon finns kvar.

Ekonomidirektör Stefan Schoultz säger att orsaken framför allt är att värdet på att landstingets aktier minskat.

Men det är ingenting som oroar landstingsrådet Peranders Johansson.

Landstinget behöver gå minst 150 miljoner kronor plus för att ha pengar till investeringar å pensioner nästa år.

Nu finns risken att landstinget får starta 2009 med ett budgetunderskott.