Landshövding vill rädda sjöräddningsbåt

Landshövding Lillemor Arvidsson skriver till regeringen för att rädda den snabbgående stridsbåt på Fårö som Sjöräddningssällskapet lånar av försvaret.
Länsstyrelsen på Gotland ser med oro på konsekvenserna av regeringens beslut att Sjöräddningssällskapet ska börja betala hyra för de stridsbåtar som varit utlånade från försvaret. För Gotlands del har den stridsbåt som är placerad vid Fårö-stationen stor betydelse för säkerhet och trygghet för sjöfarande i området runt norra Gotland. Staten bör visa en välvillig och uppmuntrande inställning till det ideella arbetet som bedrivs och inte motverka dess goda krafter, tycker Lillemor Arvidsson som vill få till en stånd ändring av beslutet.