Nordanstig

Optimism på Plyfa trots lågkonjunktur

I början av veckan blev det klart att Hasselas dominerande industri, fanértillverkaren Plyfa säger upp 18 av 84 anställda. Egentligen ville företaget att 23 skulle gå, men så blev det inte.

Plyfa ökade kapacitet väsentligt och minskade personalen i somras efter en investering på 150 milj kr i en av världens modernaste fanérfabriker.

Nu körs tvåskift mot tidigare tre. Rationellare produktion kräver också andra lösningar.

Vi har en torkanlägning som måste gå i kontiunerlig drift och den här neddragningen innebär att vi stänger anläggningen under helgen och låter den gå kontinuerligt måndag till fredag. Ytterligare en neddragning skulle innebära stora bekymmer när det gäller att klara uppvärmning och energiförbrukning på ett vettigt sätt, säger chefen Fredrik Lenz.

Han har varit ute i Europa och raggat kunder och säger att flera kunder har dragit ner sina volymer motsvarande vad Plyfa har dragit ner. Sedan har företaget kontakter med nya kunder som förhoppningsvis ger positiva resultat.