Militära brandmän hjälper landstinget

Från och med nästa vecka ska brandmännen vid F4 rycka ut vid sjukvårdslarm när tillståndet för skadade är livshotande eller när det inträffat olyckor och landstingets egna resurser inte räcker till.
Avtalet som har tecknats mellan landstinget och räddningstjänsten vid F4 är det första i sitt slag i Sverige. Alla brandmän och insatsledare inom F4:s räddningstjänst har fått omfattande sjukvårdsutbildning under den gångna våren.