Fortsatt sanering av oljerester

Vägverket fortsätter saneringen av förorenad jord som hittats i nedgrävda tunnor i Träkumla på Gotland.
Det var för drygt två år sen som över 100 tunnor med oljerester påträffades nedgrävda i ett grustag i Träkumla. I sommar kommer jordmassor att schaktas bort för att komposteras. Jordmassorna föreslås komposteras vid ett område i närheten av Lövsta utanför Roma och en vattenledning ska läggas ner för att rena vattnet i området.