Skellefteå

Staten bör ta över ansvaret för LSS

Staten bör ta över ansvaret för LSS , lagen om stöd och service för funktionshindrade. Det skriver socialnämnden i Skellefteå som remissvar till en pågående statlig utredning.

Utredningen har som uppdrag att minska statens kostnader för LSS med 3,7 miljarder kronor och Skellefteå kommun är oroade över att kostnaderna istället ska hamna på kommunerna.

I dag har kommunerna huvudansvaret för stöd och service för funktionshindrade, och Skellefteås kostnad är drygt 300 miljoner per år.