Finansieringen av Citybanan klar

Regeringen godkände på torsdagen en överenskommelse om hur stor del av Citybanan som ska finansieras av kommunerna. Kommuner i Mälardalen och Östergötland ska bidra med två miljarder kronor. I gengäld tar staten på sig att bygga ut spårförbindelserna i regionen.

Torsdagens överenskommelse innebär inte bara att kommunerna i Mälardalen och Östergötland åtar sig att vara med och betala Citybanan - den sex kilometer långa järnvägstunnel som ska byggas under Stockholm för att bli av med den så kallade getingmidjan och tillåta fler tåg att passera genom staden.

Som tack för att kommunerna är med och betalar tar också staten på sig att se till att ett antal andra spårprojekt i regionen ska bli av.

Till dem hör bland annat att förbättra spårkapaciteten på Svealandsbanan genom att bygga dubbelspår mellan Södertälje och Nykvarn, något som beräknas vara klart samtidigt som Citybanan ska stå färdig 2017 - men i planen anges också att ett alternativ skulle kunna vara dubbelspår på en del av sträckan mellan Strängnäs och Eskilstuna.

Staten åtar sig också att bygga två nya spår på sträckorna Barkarby-Kallhäll och Tomteboda-Barkarby. I planen ingår dessutom att förbättra kapaciteten på Ostkustbanan genom dubbelspår genom Gamla Uppsala. Dess projekt är tillsammans med Citybanan tänkta att förbättra tågtrafiken hela regionen och de läggs nu in i en nationell trafikplan för åren 2010 till 2021.

Den totala kostnaden för Citybanan har beräknats till knappt 17 miljarder kronor. Sen tidigare är det klart att Stockholms stad och Stockholms landsting står för 4,8 miljarder och nu bidrar alltså övriga kommuner med 2 miljarder kronor.

Maria Blomquist
maria.blomquist@sr.se