Kollektivt manusskrivande på nätet

Nya teaterpjäser skapade av en grupp människor kan bli resultatet av ett unikt projekt i Luleå. Norrbottensteatern hoppas på att få ett tekniskt instrument för att suga upp det ökande intresset för skrivande. Gunnel Vidén ska leda projektet ”öppet manus” och Marita Holst vid CDT, centrum för distansöverbryggande teknik ska se till att skribenterna kan kommunicera över internet.

Norrbottensteatern, kommunikationsbyran Plan sju och Luleå tekniska universitet ska utveckla det nya sättet att kollektivt skriva teatermanus.

Norrbottensteatern hoppas på att få ett tekniskt instrument för att suga upp det ökande intresset för skrivande.