Torsdag 18 december 2008 Spelet bakom Nannabeslutet

Det har varit många turer kring Nannaskolan i Uppsala och musikklasserna på Balderskolan. De vill inte byta sina nuvarade lokaler mot de nya i Nannaskolan trots att skolan i centrala Uppsala de senaste åren har byggts om för 87 miljoner kronor för att anpassas till musikklasserna. Och i somras kom beskedet från Fredrik Sjöberg (fp) att de skulle få vara kvar i Balderskolan. Något som upprörde många inom kommunen, eftersom det kostat så mycket att renovera Nannaskolan. Men det har hela tiden pågått ett spel i bakgrunden, vid sidan om den ordinarie, formella ärendegången i kommunen. Omfattande mailkonversation mellan inblandade personer vittnar om en hantering av ärendet som inga offentliga kommunala handlingar hittills kunnat visa. Ann-Christine Johansson, som på den här tiden var skolområdeschef och den som skolan i vanliga fall skulle haft kontakt med om problemet med Nannaskolan hade ingen aning om att det här pågick vid sidan om hennes arbete. Och Ingrid Helmius som är jurist och doktor i offentlig rätt vid Uppsala universitet menar att Fredrik Sjöbergs agerande kan strida mot grundlagen.