Norrköping

Oppositionen: Bygg Norrköping ur krisen

Oppositionen i Norrköping vill lindra konjunkturnedgången genom att starta en rad kommunala investeringar tidigare än planerat.

Bland annat vill man påskynda bygget av kommunens biogasanläggning och Kardonbanan som förbinder hamnen med stambanan.

– Det går inte att forstätta som att ingenting har hänt. Vi ser en mycket problematisk utveckling för Norrköping under 2009, säger Jörgen Rundgren (m)

En problematisk utveckling betyder fler varsel och allvarlig lågkonjunktur, menar Rundgren. Men en lågkinjunktur betyder också att man kan göra investeringar till ett lägre pris än under högkonjunktur.

Därför vill moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna och SPI, börja bygga den planerade biogasanläggningen i Norrköping redan 2009. Samma sak gäller Kardonbanan, järnvägen som ska förbinda hamnen med stambanan. Vidare vill man också tidigare lägga en energibesparingsåtgärder, renoveringar av skolor och arbeten på flygplatsen.

För att få in pengar till investeringarna föreslår man att man säljer en rad kommunala fastigheter.

– Även där finns det bekymmer i dagens konjunkturläge. Men vi tror att det finns en del objekt som kan gå att sälja, säger Rundgren. 

– Jag tror att vi kommer att få gehör för några av våra förslag. De kanske inte köper alla förslag men vi har visat vår goda vilja och hoppas att det möts av intresse.

Anton Frank
anton.frank@sr.se