Vargfrågan

Inavlade vargar räddas med jakt

Den svenska vargstammen på knappt 200 djur lider svårt av inavel. 
Regeringen förslår därför att organiserad jakt på varg införs, och att man importerar nya djur.
Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda saken.