”Dömd polis skadar inte polisförtroende”

Förtroendet för polisen påverkas inte av att dömda poliser får fortsätta på sin tjänst. Det säger rikspolischefen Sten Heckscher efter Sveriges Radios rapportering om att en polisman som dömts för ett flertal brott kommer att få tillbaka sitt jobb inom Västerortspolisen.
Liknande fall har uppmärksammats tidigare men rikspolischef Sten Heckscher är inte orolig för att polisen skadas av detta. – Jag tror att förtroendet för poliskåren mår väl av att vi behandlar våra anställda med stor omsorg och med noggranna överväganden. Misshandel och tjänstefel Polismannen har dömts för bland annat misshandel, vårdslöshet i trafik och tjänstefel. Mannen har dömts för sex olika brott som inträffat vid fyra olika tillfällen. Senast för två veckor dömdes polismannen för ofredande av en polis som tidigare anmält honom. Flera olika brott Enligt polisens ansvarsnämnd räcker inte varje enskilt brott i sig för avsked. Inte heller att dömts för flera olika brott ses som tillräcklig grund för ett avsked. Sten Heckscher säger att det är svårt att förklara var gränsen går för när en polisman ska få komma tillbaka till sitt jobb. – Det beror på vad för brott det är frågan om och så beror det på omständigheterna vid brottet. Typiskt sett styrs det av hur grovt brottet anses vara. Sedan kan det finnas brott som i och för sig har ett ganska lågt straffvärde men som ändå bedöms så allvarliga när det är en polis som gör att man kan bli avskedad ändå, fastän det är rena bötesbrott. Så det där är lite svårt att kort sammanfatta. I det aktuella fallet har personen som blivit dömd sedan fått undervisa på Polishögskolan är det rimligt att poliser som är dömda för brott får undervisa? – Ja, man kan mycket väl tänka sig situationer. Han har bedömts som lämpad att vara lärare på Polishögskolan och han har också, enligt uppgift, skött det jobbet på ett utmärkt sätt, säger rikspolischef Sten Heckscher.
Sara Hägg