Snabbare utvisning hotar asylsökande

Regeringen vill snabba på utvisningen av asylsökande som fått avslag.

I Örebro län finns idag flera hundra asylsökande som fått avslag på sin asylansökan.

Jessica Ahrdenberg, handläggare på Migrationsverket i Örebro län välkomnar regeringen krav på snabbare utvisningar.

– Det är rätt riktning att gå, för vi vet att tid är något som påverkar individen jättemycket. Dels tid i själva processen med prövningen av ärendet, dels tiden från att du får ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut, säger Jessica Ahrdenberg, handläggare på Migrationsverket i Örebro län.

Hur påverkar det individen?

- Negativt. När du har ett lagakraftvunnet beslut om utvisning så sitter du ju kvar i Sverige i väntan på utvisning och under den tiden har du ju inte rätt att arbeta eller att studera. Den tiden måste vi förkorta, för det drar ner människor i psykisk ohälsa.

Vad har ni för möjlighet att snabba på processen, som regeringen vill?

- I länet kommer vi från 1 januari att starta ett projekt som vi har fått pengar för från EU-fonden där vi kommer komma in tidigare i processen, När vi, Migrationsverket, har fattat ett avlägsnandebeslut kommer vi att börja prata om ett återvändande.

Fast man överklagar?

- Ja.

Polisen ansvarar för utvisning av asylsökande som inte lämnar landet frivilligt. Just nu har polisen i Örebro län över 400 ärenden, det är främst människor som saknar handlingar eller håller sig gömda.

- Vi har egentligen inte så stora resurser för att aktivt enbart leta efter människor som medvetet håller sig undan, säger Torbjörn Carlson som är Örebropolisens informationschef.

Ni prioriterar inte det?

- Nej, och det är ungefär som att leta efter en nål i en höstack.

Marie Hansson
marie.hansson@sr.se