Fler går färdigt gymnasiet i Karlshamn

Det är fler elever i Karlshamn som har gått färdigt sin gymnasieutbildning än tidigare.

Snabba reaktioner och åtgärder när skoltrötta elever tappar fokus från studierna tror Nils Andersson, rektor vid Väggaskolan i Karlshamn, är en förklaring till att fler elever fullföljer sin utbildning.

– Om någon börjar skolka eller riskerar ett ig reagerar vi väldigt snabbt med olika åtgärder, vi ringer elever och frågar vad det är och vad vi kan göra för att det ska bli en bättre situation, berättar Nils Anderssson.

Stor ökning
Skolverkets behörighets- och betygsstatistik för gymnasieskolans avgångsklasser vårterminen 2008 visar att Karlshamns strategi gett resultat.

I Karlshamn var det 82 procent av eleverna som började gymnasiet 2004 som gick färdigt sin gymnasieutbildning. Jämfört med året innan är det är en ökning med tio procentenheter.

Tog examen
Närmast Karlshamn kommer Olofström där 80 procent av eleverna fullföljde utbildningen och i Ronneby gick 75 procent av eleverna färdigt gymnasiet.

Karlskrona och Sölvesborg ligger sämst till där 73 respektive 72 procent av eleverna tog en gymnasieexamen.

Mer förberedd
Även när det gäller slutbetygen utmärker sig Karlshamn. Tillsammans med Karlskrona toppar dom länet och genomsnittsbetyget låg på 14,1 poäng av maxpoängen 20.

Nils Andersson tror att det är resultatet av ett samarbete med grundskolan där eleverna nu bättre än förr förbereds för gymnasiestudierna.

– Det var färre elever som inte var godkända, säger Nils Andersson.

Mia Boström
mia.bostrom@sr.se