Totalstopp för snus väntar i Finland

Finland går mot ett totalt snusförbud. Redan nu är det inte tillåtet att sälja snus i Finland, men den som vill får föra in snus i landet från Sverige för eget bruk. Men det ska också förbjudas, enligt ett förslag som presenterades på torsdagen.

– Användningen av snus har ökat bland unga i Finland. I övrigt finns det ingen snuskultur bland ungdomar i Finland, och vi vill inte ha det heller, säger Antero Heloma på det finländska Folkhälsoinstitutet. 

Antero Heloma sitter i den arbetsgrupp som på torsdagen föreslog att snus totalförbjuds i Finland. Förslaget har uppenbarligen stöd hos omsorgsminister Paula Risikko som sköter de här frågorna, så mycket talar för att det blir ett förbud.  

Det är ett kontroversiellt ställningstagande, för samtidigt pågår en debatt om man inte istället borde släppa snuset fritt i Finland. Omkring 5 procent av finländarna snusar mer eller mindre regelbundet och de befinner sig ofta i kriminalitetens gråzoner redan i dag när de ska skaffa sina dosor.  

I synnerhet i de finlandssvenska kusttrakterna kommer motståndet mot ett snusförbud att vara hårt.  

Svenska Folkpartiets riksdagsledamot Ulla Maj Wideroos lämnade på torsdagen in en motion till Finlands riksdag om att istället för att totalförbjuda snuset, släppa det fritt. 

Sannolikt kommer hennes förslag inte att få avsedd effekt annat än att höja temperaturen i den pågående finländska snusdebatten.  

En debatt där många snusförespråkare tycker att man istället borde förbjuda tobaksrökning som många anser vara ännu farligare än att snusa. Men det går inte, säger Antero Heloma. 

– Det är inte möjligt att förbjuda tobak nu. Vi har så många rökare, ungefär 20 procent röker, så det är inte möjligt att förbjuda rökning, säger Antero Heloma.

Christer Fridén, Helsingfors
christer.friden@sr.se