Regeringen backar om asylsökande

Regeringen backar nu om reglerna för de asylsökande som fått barn med en svensk. I dag måste de här föräldrarna lämna Sverige och familjen i upp till ett halvår för att söka uppehållstillstånd utifrån. Nu ska lagen ändras, säger migrationsminister Tobias Billström.

– Annars så kan de uppstå onödiga situationer där barnen måste vara skilda ifrån föräldrarna onödigt länge och det känns inte bra. Det måste också vara möjligt att bevilja undantag tycker jag, säger Tobias Billström.

Asylsökande som bildar familj med en svensk, eller med någon som har permanent uppehållstillstånd här, har rätt att stanna i Sverige. Men han eller hon måste lämna Sverige för att söka sitt tillstånd, och familjen kan splittras i upp till ett halvår. Även nyblivna mammor har fått beskedet att de måste ut.

Tobias Billström har tidigare inte velat säga om han tycker att lagen måste ändras, han har velat vänta på vad en statlig utredning kommer fram till. Nu säger han att hans tjänstemän ska ta fram en lagändring, den ska ge större möjligheter att göra undantag för föräldrarna, och han tror att den nya lagen kan gälla från våren 2010. 

– Nu har vi valt att i stället lägga det här i ett snabbspår inom justitiedepartementet och ett av skälen är att regeringen bestämde sig för att ge utvärderingsutredningen en förlängd tid. Det skulle alltså ta längre tid för oss att få ett besked tillbaka än vad det kommer att göra nu när vi löser frågan internt på departementet, säger Tobias Billström.

Det finns ju människor som säkert tycker att de drabbas hårt av regler fast de inte har barn. De är gifta med en svensk medborgare, de får ingen hjälp av den ändring du tänker dig, varför det?

– Nej, jag tycker att det är skillnad på de här situationerna, i det ena fallet två vuxna personer och i det andra fallet en vuxen person, eller till och med två vuxna personer och ett barn. Vi måste i enlighet med det tänkande som präglar svensk lagstiftning där vi sätter barnets bästa i centrum välja att lyfta fram barnets intresse i det här sammanhanget av att inte vara separerat från sina föräldrar i onödan och det är det som är grunden för mitt ställningstagande i de här frågorna, säger Tobias Billström.

Du har fått en hel del kritik för din tidigare linje. Migrationsverket har sagt att reglerna är rena stenåldern och Dagens Nyheter har kallat dig för anmärkningsvärt likgiltig. Vilket samband har det med att du har ändrat dig nu?

– Jag tycker i för sig att det är lite märkligt att man kallar mig för anmärkningsvärt likgiltig för jag har hela tiden varit av uppfattningen att man ska undvika orimligheter.

– Vad det har handlat om är ju att frågan om huruvida vi skulle invänta den här utvärderingsutredningen eller inte och eftersom vi ger utvärderingsutredningen förlängd tid så väljer vi att köra det här i ett snabbspår på justitiedepartementet och det tycker jag är en bra lösning. Huvudregeln från regeringen är också att vi ska de utredningar som sitter arbeta färdigt men om man förlänger tiden så ska man naturligtvis inte vara rigid utan då kan man välja att göra på det här viset i stället, säger Tobias Billström. 

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se