Olaglig sexualitet

Henrik och Kitty pratar om att vara homo när Dick från individuell människohjälp tar upp att det inte är lagligt att prata om, eller att vara homosexuell i alla länder.