Apotekets nya kontrollsystem kritiseras

Läkarförbundet riktar kritik mot det nya kontrollsystem som Apoteket vill införa för att undvika felmedicinering av patienter. Systemet ska granska alla recept som läkare skriver ut och slå larm om felmedicinering och för höga doser.

Apoteket vill på det här sättet höja patientsäkerheten. Men Eva Nilsson Bågenholm, ordförande Sveriges Läkarförbund vill se andra lösningar.

– Det är ju läkaren som är ansvarig för förskrivningen och då vill inte vi att patienten sedan går till apoteket och så säger apotekaren att det här kan du absolut inte göra. Då tror vi att det är risk för att patienten inte vågar lita på läkaren, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Problemen med felanvändning av läkemedel är välkända, en studie från Karolinska sjukhuset visar att nästan var tredje patient som sökte vård vid medicinakuten under en månad hade läkemedelsrelaterade problem. Och det är det här som Apoteket vill komma åt.

Det nya systemet går ut på att varje recept som en läkare skriver ut körs genom en databas som kontrollerar vilka andra läkemedel som patienten har, en överblick som läkarna själva inte kan få på något enkelt sätt. När systemet upptäcker till exempel för höga doser slår det larm.

Yngve Gustafsson, professor och överläkare vid Universitetssjukhuset i Umeå sitter med i det kliniska råd som jobbar med hur det hela ska fungera.

– Det här kommer att höja kvaliteten av läkemedelsbehandling för framförallt äldre människor, minska risken för dubbelmedicinering, minska risken för olämpliga kombinationer av läkemedel, minska risken för överdosering, säger Yngve Gustafsson.

Systemet används redan i USA och Apoteket har under året anpassat det till svenska förhållanden. En utredning i frågan kommer att hamna på regeringens bord inom kort. Michael Camitz som leder Apotekets projekt hoppas att det ska kunna sjösättas i sommar i samband med omregleringen av Apoteket.

Men Eva Nilsson Bågenholm, Sveriges Läkarförbund tycker att man istället borde satsa på att ge läkarna bättre möjlighet att göra rätt från början.

– Det är ett väldigt kostsamt system som Apoteket tar fram och jag hade hellre sett att de investeringar som används på Apoteket istället användes för investeringar i hälso- och sjukvårdens datasystem så att vi snabbt skulle kunna få fram en läkemedelsjournal där läkaren ser alla läkemedel som patienten står på, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Men Yngve Gustafsson ser ingen orsak att vänta.

– Självklart är det det man ska arbeta med på sikt. Men de här bristerna har vi känt till i massor av år och nu har man på kort tid kunnat utveckla det här systemet och det kan sjösättas omedelbart, det andra kommer att ta många år att utveckla, säger Yngve Gustafsson.

Anna Burén
anna.m.buren@sr.se