Dyrare att åka färdtjänst i Umeå

För att spara pengar vill Umeås Färdtjänstnämnd höja priset för resor med kommunens färdtjänst. Resor med specialfordon föreslås höjas med tre kronor till 20 kr och resor med taxi föreslås kosta 25 kronor.
Färdtjänstnämnden vill också att det ska bli möjligt för resenärer som är berättigade till färdtjänst att ta med sig en medresenär på det kommunala bussbolaget Ultras bussar. För att täcka årets undeskott på 1,4 miljoner kronor begär även Färdtjänstnämnden mer pengar från kommunen. Det är kommunens politiker som fattar beslut om avgiften för färdtjänsten ska höjas eller inte.